Emocionalno zlostavljanje

"Moji me roditelji nisu nikada tukli. Ne pamtim stvarno niti jedan put da su digli ruku na mene. Možda to ni nije bilo potrebno jer sam uvijek bio/bila tiho, povučeno... ponizno dijete. Sjećam se da su mi govorili kako sam nespretan/nespretna, nesposoban/nesposobna, da je mene teško voljeti, da je bolje da niti ne pokušavam jer ću ionako uprskati, da su sva djeca bolja od mene, da sam ružan/ružna i glup-a ... "

Emocionalno zlostavljanje može ozbiljno ugroziti psihološki i socijalni razvoj. Ono je kažnjivo ali, nažalost, teško dokazivo.

Što je to emocionalno zlostavljanje?

Emocionalno zlostavljanje je naziv koji govori o ponašanjima koja djeluju negativno na djetetov emocionalni razvoj i osjećaj vlastite vrijednosti. Konstantno kritiziranje, izrugivanje, vrijeđanje i odbacivanje neki su od oblika kojima se verbalno izražava emocionalno zlostavljanje. Emocionalno zlostavljanje su i pretjerani, agresivni i nerazumni zahtjevi koje odrasli postavljaju pred djecu, te neprihvaćanje djetetovih potreba za pažnjom, ljubavlju i brigom prijeko potrebnima za djetetov zdrav psihološki razvoj.

Najrašireniji oblici emocionalnog zlostavljanja su:

  • Odbacivanje dijete ignoriraju, govore mu da je bezvrijedno ili beskorisno, obezvrjeđuju njegova razmišljanja ili osjećaje.
  • Ponižavanje vrijeđanje, ismijavanje, imitiranje djetetovih nedostataka, vikanje, psovanje, ponižavanje pred drugima.
  • Teroriziranje izazivanje ekstremnog straha, prisiljavanje djeteta na neke aktivnosti zastrašivanjem, dovođenje djeteta ili prijetnja da će ga se dovesti u neprikladno ili opasno okruženje, primjerice prijetnja djetetu da će ga ostaviti, prodati, povrijediti ili ubiti ili prijetnja uništenjem djetetu vrijednih stvari, ili povrjeđivanjem voljenih osoba ili kućnih ljubimaca.
  • Izolacija sprječavanje kontakata s drugim osobama, sprječavanje aktivnosti izvan kuće, zaključavanje.
  • Iskorištavanje podržavanje i navođenje na ponašanja koja nisu u skladu sa zakonom ili korištenje djeteta za korist ili zaradu.
  • Ignoriranje  zakašnjelo reagiranje na djetetove potrebe, izostanak pokazivanja naklonosti i nježnosti prema djetetu, s djetetom se razgovara samo kad je to najnužnije.
  • Manipuliranje – manipulacija djetetovim osjećajima u svrhu rješavanja nekih problema roditelja. Vrlo često se događa tijekom razvoda braka.
ranktrackr.net