Kako prestati odgađati?

NE PREPUŠTAJTE SE PANICI

Brzajući sa zaključkom da nećete uspjeti možete se toliko uplašiti da ostanete pasivni i ništa ni ne pokušate. Vaša pesimistična predviđanja nisu činjenice. Koncentrirajte se na sadašnjost i pozitivne korake kojima možete postići svoje ciljeve.

POMOZITE SI TEHNIKOM "DVA STUPCA"

Stari se izgovori za odgađanje mogu pobiti razumnim razmišljanjem. U tome vam može pomoći tehnika "dva stupca", koja se koristi tako da na jednu stranu papira napišete sve izgovore. Zatim pokušajte sami pobiti svoje izgovore. U drugom stupcu napišite pozitivno, realno razmišljanje. Evo primjera:

Izgovor: Trenutno nisam raspoložena za rad.
Realno razmišljanje: Moj rad ne ovisi o raspoloženju, nego o aktivnostima. Ako budem čekala da budem raspoložena za rad, možda nikad neću ništa napraviti.

KORISTITE POTICAJNE REČENICE

Sastavite listu poticajnih rečenica koje će na vas djelovati motivirajuće. To mogu biti, na primjer:

  • Što prije završim s nekim poslom, to prije ću moći početi sa zabavom.
  • Najbolje vrijeme je sadašnjost.
  • Savršeno ne postoji.

POSTAVITE JASNE CILJEVE

Razmislite o onom što želite ili trebate napraviti, i budite određeni i precizni. Ako zadatak morate napraviti u određenom roku napravite plan i raspored za svaki manji cilj, ali budite realni jer vas preteški ciljevi mogu obeshrabriti.

POSTAVITE PRIORITETE

Poredajte i zapišite sve zadatke koje morate obaviti po njihovoj važnosti. Prioritet treba ovisiti o važnosti i o roku u kojem zadatak treba biti izvršen.

PODIJELITE ZADATAK NA MANJE I LAKŠE DIJELOVE

Preveliki zadaci mogu izgledati nesavladivi. Podjela rada je osobito djelotvorna kod neugodnih poslova. Mnogi od nas mogu se nositi s dužnostima koje nam nisu drage ukoliko su one kratkotrajne i ne jako teške.

ORGANIZIRAJTE SE

Pripremite sav potrebni materijal prije početka rada. Koristite raspored dana i uvijek ga nosite sa sobom. Pazite da dnevni ili tjedni raspored napravite realno. Svakodnevno prebrojite izvršene zadatke.

KORISTITE SE PODSJETNICIMA

Napišite sebi podsjetnike i postavite ih na vidljiva mjesta kao što su na primjer televizor, ogledalo u kupaonici, ulazna vrata. Što se više puta podsjetite na svoje odluke – veća je vjerojatnost da ćete ih se pridržavati.

VESELITE SE POBJEDAMA I NAGRADITE SE

Veselite se i uživajte u svakom završenom zadatku, pa makar on bio najmanji. Ne potcjenjujte svoj uspjeh. Sjetite se da ste za toliko koliko ste prešli bliži potpunom završetku svega što trebate napraviti.

ranktrackr.net