Psihološki faktori važni za učenje

  1. Motivacija: jesi li zaista zainteresiran za gradivo?
  2. Koncentracija: jesi li usredotočen, koncentriran. Ima li u tvojoj okolini dok učiš previše toga što ti ometa pažnju, kao što je zvonjava telefona, puno ljudi, buka?
  3. Reakcija: razmišljaš li o tome što čitaš? Možda umor ometa tvoje napore?
  4. Organizacija: vidiš li koja je opća tema koja povezuje sve dijelove gradiva? Možeš li povezati informacije međusobno ili još uvijek ne vidiš jasno cijelu sliku?
  5. Razumijevanje: razumiješ li sve dijelove gradiva, ili si zbunjen oko nekih informacija?
ranktrackr.net