Zašto je tako puno nesretnih odnosa?

Mnogo je razloga za to, a najčešći su:

  1. Ne razumijemo sebe, svoje strahove, probleme koje imamo u komunikaciji s drugima.
  2. Ne znamo komunicirati, ne znamo kako govoriti o vlastitim osjećajima.
  3. Ne umijemo slušati.
  4. Ne želimo mijenjati sebe, a inzistiramo na tome da se drugi promijene.
  5. Ne volimo sebe. Ako ne volimo sebe, obično ne volimo ni druge ljude, tražimo im mane ili ih idealiziramo, a oba načina narušavaju naše odnose s drugima.
  6. Igramo "igre" umjesto da komuniciramo iskreno i otvoreno.
  7. Zavaravamo sebe tako što izmišljamo razloge za vlastito loše ponašanje.
ranktrackr.net