Stilovi učenja

Postoje tri osnovna stila učenja. To su vizualni, auditivni i kinestetički. Vizualni tipovi moraju vidjeti da bi najlakše razumjeli. Auditivni tipovi moraju čuti da bi najlakše razumjeli. Kinestetički tipovi moraju dotaknuti ili doživjeti da bi najlakše razumjeli. U stvarnom životu ljudi najčešće (njih oko 60%) imaju mješavinu ova tri stila. Da bi shvatili koji nam od ova tri stila najbolje odgovara, ili koja mješavina, najbolje je malo isprobavati razne tehnike (poput ovih niže navedenih), i tako izabrati one koje najbolje djeluju.

Vizualni tip:

Radi bilješke, skripte, liste,

Napravi pano ili prezentaciju

Gledaj video isječke

Izrađuj grafikone, tablice i slikovne prikaze

Koristi boje da podcrtaš dijelove teksta ili ključne pojmove

Auditivni (slušni) tip:

Razgovaraj s nekim o temi o kojoj učiš

Postavljaj si pitanja na glas i na glas na njih odgovaraj

Sve što učiš, uči na glas, tako da možeš čuti sebe

Snimi sebe i slušaj gradivo, umjesto da ga čitaš ili pišeš

Uči pomoću pjesama, koristi glazbu i rimu gdje god možeš

Kinestetički (taktilni) tip:

Uči u kratkim blokovima od 10-15 minuta, zatim ubaci neku fizičku aktivnost

Hodaj po sobi dok učiš ili stoji umjesto da sjediš

Ponavljaj naučeno u šetnji ili za vrijeme neke lagane tjelovježbe

Sve što možeš odglumi, odigraj

Izradi makete ili modele onoga što učiš

Koristi konkretne stvari kako bi si dočarao neke koncepte koje trebaš naučiti

ranktrackr.net